DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

Technische reglementen

De technische reglementen elektriciteit en gas, die momenteel van kracht zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dateren van juli 2006. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft meer bepaald op 13 juli 2006 de technische reglementen goedgekeurd voor het beheer van de distributienetten elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sindsdien is er geen enkele herziening geweest van deze technische reglementen, terwijl een aantal factoren pleit voor de wijziging ervan om ze beter in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige situaties van de energiemarkt. Onder deze factoren kunnen we de aanneming citeren op 20 juli 2011, van de wijzigingsordonnanties elektriciteit en gas, evenals de terugkoppeling van de ervaring van SIBELGA en BRUGEL, ervaring die in de loop der jaren werd verworven met betrekking tot de praktische toepassing van deze technische reglementen.

SIBELGA en BRUGEL hebben dus daarom gewerkt aan de herziening van de technische regelmenten. Rekening houdend met:

  • De werkmethode die met SIBELGA werd overeengekomen;
  • De verschillende vergaderingen en besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen SIBELGA en BRUGEL;
  • De publieke raadpleging die heeft plaatsgevonden tussen 10 september en 10 oktober 2012;
  • Het initieële ontwerp van de nieuwe technische reglementen elektriciteit en gas;
  • Het advies van BRUGEL waarin de voorstellen werden vermeld voor aanpassingen aan het initiële ontwerp van SIBELGA;
  • Het definitieve voorstel van nieuwe technische reglementen en het bijbehorende advies van SIBELGA;
  • De analyse van het definitieve voorstel en het advies van SIBELGA, en de bovenvermelde vaststellingen hieromtrent;

Stelt het advies van BRUGEL aan de Regering voor om alle voorstellen voor wijzigingen die aan de geldende technische reglementen elektriciteit en gas werden aangebracht, te aanvaarden en de nieuwe technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door SIBELGA, uit te vaardigen.

In de tabel hieronder vindt u de verschillende documenten betreffende de technische reglementen. Andere documenten zullen worden toegevoegd aan deze lijst ter informatie in de komende weken.

Technische reglementen

Titels

Opmerkingen

Eindadvies over het ontwerp van de technische reglementen voor Gas en Elektriciteit van Sibelga (versie 2.0)

Aan de regering overhandigd advies van BRUGEL

Eindontwerp TR Gas en Elektriciteit (Advies van Sibelga)

Verklarende nota van Sibelga over het aan BRUGEL meegedeelde eindontwerp

ELECTRICITEIT

Eindontwerp TR Elektriciteit
(volledig, niet-vergelijkende versie)

Versie met uitsluitend het eindontwerp

Eindontwerp TR Elektriciteit
(vergelijkende versie met revisies BRUGEL)

Versie die de vergelijking mogelijk maakt tussen het eindontwerp en het huidige reglement

GAS

Eindontwerp TR Gas
(volledige, niet vergelijkende versie)

Versie met uitsluitend het eindontwerp

Eindontwerp TR Gas
(vergelijkende versie met revisies BRUGEL)

Versie die de vergelijking mogelijk maakt tussen het eindontwerp en het huidige reglement