DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

Leveringsvergunningen/leveranciers

Elke leverancier van gas en/of elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet houder zijn van een door de Minister belast met Energie verleende leveringsvergunning. Brugel ontvangt en onderzoekt de dossiers van de kandidaat-leveranciers en brengt een positief of negatief advies uit. Het staat de Minister vrij dit advies wel of niet te volgen. Hieronder vindt u de besluiten over de toekenning, de intrekking of de afstand van een leveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Raadpleeg de rubriek Officiële documenten voor de adviezen van Brugel over de aanvragen voor leveringsvergunningen.

Reglementaire besluiten

Beschrijving Datum van aanname Datum van publicatie Status
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit 06-05-2004 28-06-2004 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit 18-07-2002 06-11-2012 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit 19-07-2007 06-09-2007 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt 28-10-2010 23-11-2010 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedlijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit 03-05-2012 23-05-2012 Effectief

Administratieve besluiten

Beschrijving Datum van aanname Datum van publicatie Status
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENDESA ENERGIA 03-12-2007 24-04-2007 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Eneco 04-12-2008 14-01-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions 04-12-2008 14-01-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel NV 29-01-2009 12-02-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap E.ON SALES & TRADING GmbH en de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap E.ON ENERGY SALES GmbH 22-01-2009 20-02-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ ENERGIE NV 22-10-2009 03-11-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA 29-10-2009 13-11-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA 29-10-2009 13-11-2009 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap « Pfalzwerke Aktiengesellschaft » van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22-12-2010 21-01-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV 17-03-2011 01-04-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-03-2011 04-05-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ELEXYS NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 26-05-2011 20-05-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap « Groene Energie Administratie BVBA » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-11-2011 25-11-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verzaking door de vennootschap RWE Energy Belgium SPRL aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit en aan haar leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-11-2011 25-11-2011 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap EGL FRANCE & BENELUX NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 08-03-2012 20-03-2012 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de wijziging van de naam “S.P.E.” in “EDF Luminus” als houder van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de vennootschap “S.P.E.” werden toegekend. 08-03-2012 20-12-2013 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE 2030 AGENCE NV van een vergunning voor groene levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01-06-2012 20-06-2012 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap “Belgian Eco Energy” NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 04-10-2012 31-10-2012 Effectief
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’octroi à la société ENERGIE I&V BELGIE SPRL d’une licence de fourniture d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 25-10-2012 23-11-2012 Effectief
Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Elexys NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 08-10-2012 12-12-2012 Effectief
Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Natgas Aktiengesellschaft » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 08-10-2012 12-12-2012 Effectief
Ministerieel besluit houdende de verzaking door de vennootschap « Pfalzwerke Aktiengesellschaft » aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 08-10-2012 12-12-2012 Effectief
Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Powerhouse BV » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20-11-2012 12-12-2012 Effectief
Ministerieel Besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Trianel Energie BV 22-03-2013 02-05-2013 Effectief
Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Trevion NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22-03-2013 02-05-2013 Effectief
Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Energy Cluster NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22-03-2013 02-05-2013 Effectief
Ministerieel Besluit houdende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV aan de vennootschap Eni gas & power SA/NV, de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Distrigaz en de verandering van de naam van de vennootschap Distrigaz, en de intrekking van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV 08-05-2013 25-06-2013 Effectief
Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Total Gas & Power Belgium SA" van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22-10-2013 07-11-2013 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Luminus 13-03-2003 08-05-2003 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel 08-05-2003 06-06-2003 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions 08-05-2003 06-06-2003 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap S.P.E. 08-05-2003 06-06-2003 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium N.V. 20-02-2003 16-06-2013 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electricité de France 20-02-2013 16-06-2013 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electricité de France 20-02-2003 16-06-2003 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap E.ON Belgium 22-01-2004 22-01-2004 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Wattplus 29-04-2004 29-04-2004 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENECO Energie International 08-12-2005 02-01-2006 Effectief
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap E.ON Sales & Trading GmbH 04-05-2006 12-06-2006 Effectief
Hoofdstuk 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (leveringsvergunning voor gas) 28-10-2010 23-11-2010 Effectief
Hoofdstuk 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (leveringsvergunning voor elektriciteit) 28-10-2010 23-11-2010 Effectief
Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap « Direct Energie Belgium SA » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19-05-2014 12-08-2014 Effectief
Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Coretec Trading SPRL van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 71442 18-06-2014 10-09-2014 Effectief
Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Vlaams Energiebedrijf NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 71442 09-07-2014 10-09-2014 Effectief