DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

Wetgeving en vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkten

De vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkten was een unanieme beslissing van de Lidstaten van de Europese Unie.

Op Europees niveau

De oprichting van de Europese eengemaakte markt zonder binnengrenzen die in 1992 werd voltooid had geen betrekking op de Europese energiesector. Pas later werd beslist om de energiemarkten open te stellen voor de concurrentie. Die openstelling werd beschouwd als een essentiële factor om de concurrentiekracht en de groei van Europa te bevorderen. In 1996 en 1998 werden twee richtlijnen goedgekeurd: de ene had betrekking op de elektriciteitsmarkt, de andere op de gasmarkt. Deze richtlijnen betekenden een belangrijke stap voorwaarts in de oprichting van een eengemaakte markt voor beide sectoren.

 De nieuwe richtlijnen voor de gas- en elektriciteitsmarkten werden in juni 2003 door de Raad en het Parlement goedgekeurd. Bedoeling van deze richtlijnen is deze markten volledig open te stellen voor de concurrentie zonder daarbij te raken aan de hoge normen voor de overheidsdiensten en aan de verplichtingen van de nutsbedrijven.

 De wetteksten

Op Belgisch niveau

Aangezien energie een gedeeltelijk geregionaliseerde bevoegdheid is, moeten de Europese richtlijnen in nationaal recht en ook in regionaal recht worden omgezet.

 Deze nieuwe Europese richtlijnen werden omgezet:

Op Brussels niveau

 De geldige wettelijke teksten zijn:

 

Voor de volledige Brusselse wetgeving: