DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

Berichten

Op deze pagina kan u de meest recente persberichten vinden betreffende de gas- en elektriciteitsmarkten.

Geef een zoekterm in:


Voorbeeld van meest recente documenten

Document Beschrijving Datum Categorie
VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse klant voor elektriciteit en gas met ongeveer 30 euro incl. btw dalen tegenover wat hij normaal in 2017 zou moeten betalen.

02-12-2016
Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2015. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

07-07-2016
Persbericht

Brugel informeert over de beslissing van het hof van beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vennootschap Lampiris tegen de tariefbeslissingen van Brugel.

24-05-2016
Publieke consultatie

Publieke consultatie van de DNB over een geautomatiseerde procedure voor de uitwisseling van verbruiksgegevens met derde partijen (ESCO, enz.) gemandateerd door hun klanten.
Deze consultatie loopt tussen 31 oktober en 31 december 2015.

20-11-2015
Gezamenlijk persbericht voor 2014

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België.

07-10-2015
Alle documenten weergeven