DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

De Brusselse Regulator voor energie
informeert u :

Actualiteiten:

Openbare raadpleging: technische reglementen van Sibelga

Sibelga stelt een raadpleging voor om de eventuele opmerkingen van de marktspelers (leveranciers, transportnetbeheerders, ditributienetgebruikers, enz.) te verzamelen.

Meer informatie >>

--

Projectoproep voor het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsverbruikers. Meer info >>

--

Binnenkort zal aan BRUGEL een nieuwe opdracht toevertrouwd worden: de controle van de waterprijs. BRUGEL zal bijgevolg advies verlenen aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke watersector. Met het oog op een verdere professionalisering van zijn werking, heeft BRUGEL besloten over te gaan tot de aanwerving van een:

  • Technisch Adviseur “Water” (m/v)
  • Analyst tarieven "Water"
  • Juridisch Adviseur “Water” (m/v)

Geïnteresseerd? Check onze vacatures en dien uw kandidatuur in!